Verkkoajanvaraus  010 3246 400      info(at)siluetti.fi

Usein kysyttyä Siluetti Health -klinikan toiminnasta
- vastaajana erikoislääkäri Risto Kaksonen

Siluetti Health -klinikan tavoitteena on asiakkaittensa elämänlaadun parantaminen hyvän terveyden ja paremman toimintakyvyn kautta. Kaikki klinikan terveystutkimukset valitaan asiakkaalle yksilöllisesti, lääketieteellisten testien ja analyysien avulla. Siluetti Health -klinikan erikoislääkäri Risto Kaksonen vastaa usein esitettyihin kysymyksiin.

Mitä anti-aging mielestäsi tarkoittaa?

Anti-aging on terveyden parantamista aktiivisen toiminnan kautta, tavoitteena hyvän toimintakyvyn ylläpitäminen. Sitä kautta ihminen saa oman elämänsä paremmin hallintaan. Meillä Siluetti Health -klinikalla anti-aging-työtä tehdään ennaltaehkäisevän, länsimaisen lääketieteen keinoin. Eli kaikki mitä teemme perustuu tutkittuun ja julkaistuun tietoon. Tässä on kyse hyvän elämän perustasta, terveydestä. Kyllin hyvä terveys mahdollistaa ihmisen elimistön toiminnan nyt ja jatkossa. Mitä muuta hyvä elämä sisältää kuin hyvän terveyden, on sitten jo laajempi filosofinen juttu.

Mistä lähti idea Siluetti Health -klinikkaan?

Sairaala Siluetin Matti Pakkanen huomasi vuosien varrella esteettisiä hoitoja tehdessään, että ulkonäöstään huolehtivat asiakkaat ovat kiinnostuneita myös terveydestään. Pelkillä esteettisillä hoidoilla asiakkaan hyväksi tehtävä työ jää tavallaan vajaaksi, sillä vaikka asiakas saa apua ulkonäköönsä liittyvissä ongelmissa, tehtävä ei ole vielä maalissa. Tätä kautta Matti lähti kehittämään laajempaa anti-aging-palvelua aluksi Sairaala Siluetin puitteissa. Näin syntyi Siluetti Health -yksikkö. Teemme edelleen tiivistä yhteistyötä koko Siluetin kanssa ja voimme näin tarjota asiakkaillemme hyvin monipuolista palvelua.

Mitä Siluetti Health -klinikalla tehdään?

Aloitamme yhteistyön asiakkaan kanssa konsultaatiovastaanotolla selvittämällä hänen terveydentilansa sillä hetkellä. Haemme vastauksia kysymyksin. Valitut lisätutkimukset voivat olla muun muassa laboratoriokokeita tai DXA-kehonkoostumusmittaus. Tämä pohjatieto tarvitaan, jotta voidaan tehdä yksilölliset suunnitelmat terveyden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Siluetti Health -klinikalla lääkäri ei määrää, vaan on tärkeää, että asiakas itse sitoutuu elämäntapamuutoksiin tarvittavilla osa-alueilla. Lähtökohtana on aina asiakkaan saama hyöty.

Minkä ikäisenä kannattaa tulla terveystutkimuksiin?

Monet tutkimuksista ovat nimenomaan ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa. Mitä aikaisemmin tarttuu asiaan, sen enemmän saa aikaan ja pienemmin elämänmuutoksin. Mielestäni koskaan ei ole kuitenkaan liian myöhäistä. Vaikka suurin osa asiakkaistamme on keski-ikäisiä, voin suositella joitakin tutkimuksia jo teini-ikäisillekin.

Voimmeko tutkimuksiin pohjautuvilla elämäntapamuutoksilla pysäyttää vanhenemisen?

Evoluutio ei tue pitkäikäisyyttä, sillä kun lisääntymisikä on ohi, ei eliniällä ole luonnon kannalta merkitystä. Elimistömme kronologiseen ikään emme voi vaikuttaa, mutta ikääntymisen aiheuttamiin muutoksiin elimistössämme voimme vaikuttaa paljon. Muutokset elintavoissa ja riskien välttämisessä takaavat parhaan terveyshyödyn.

Voiko Siluetti Health -klinikan tutkimuksiin tulla, jos tietää kuuluvansa johonkin terveydelliseen riskiryhmään?

Kyllä. Silloin hyöty on erittäin suuri. Terveyteen vaikuttavia tekijöitä on paljon. Kannattaa aina selvittää omat sairausriskit. Sairausriskit vaikuttavat myös toisiinsa. Riskien yhteys on kertolaskua, ei pluslaskua. Terveyskartoituksella löytyy sekä suojaavia, että uhkaavia tekijöitä oman terveyden kannalta. Kokonaisriskiä voi siis alentaa. Kaikissa meissä on sekä terveyttä että sairautta ja nämä yhdessä muodostavat kokonaisriski. Jokainen voi vaikuttaa itse omaan terveyteensä ja tehdä töitä sen eteen nyt. Ei siis kannata jäädä odottaa ensimmäistä infarktia.

Mitä, jos ei halua tietää piilevistä sairausriskeistään?

Se on tietysti jokaisen oma valinta. Taustalla saattaa olla pelko siitä, ettei asialle voi tehdä mitään ja "tieto lisää tuskaa". Siluetti Health -klinikalla etsimme nimenomaan terveysriskejä, joihin voi ja kannattaa vaikuttaa. Mitä aikaisemmin työ aloitetaan sitä suurempi on saavutettu hyöty. Pysyvillä elämäntapamuutoksilla voi edistää omaa terveyttään, mutta pitää tietää, mitä tehdä ja miten.

Miten Siluetti Health -klinikalla suhtaudutaan lääkityksiin?

Toimintamme perustuu ennaltaehkäisevään länsimaiseen lääketieteeseen. Tarvittaessa asiakkaalle voidaan kirjoittaa lääkeresepti tukemaan hänen terveyttään ja kyseessä olevan sairauden hallintaa. Jos on aiheellista, ohjaamme asiakkaan eteenpäin saamaan tarvitsemaansa hoitoa.

Voidaanko tutkimusten ja elämänmuutosten myötä taata parempi terveys ja pidempi ikä?

Kyllä ja ei. Terveyteen ja elinikään voidaan vaikuttaa tekemällä töitä toimintakyvyn eteen. Pitkä ikä muodostuu perimästä, elintavoista ja tuurista. Perimän riskit voimme selvittää ja muuttaa elintapoja. Tuurille emme valitettavasti voi mitään. Eli kahta tekijää kolmesta on mahdollista hallita ja hoitaa lääketieteen keinoin.

Onko Siluetti Health -klinikan tutkimuksiin osallistuminen kallista?

Pitää miettiä, mikä on oman terveyden hinta. Henkilökohtainen varallisuus ja ammattitaito on kerätty vuosien myötä. Se realisoituu vain jos terveys on hyvä. Uskomme herkästi olevamme nuoruutemme kunnossa, jos meillä ei ole sairauteen viittaavia oireita. Keski-ikä tuntuu olevan luontainen hetki pysähtyä miettimään myös omaa ja läheisten terveyttä.